پدافند در مفهوم كلي ،دفع، خنثي كردن و يا كاهش تاثيرات اقدامات آفندي دشمن و تهديدات طبيعي و ممانعت از بوجود آمدن خسارت به امكانات و تاسيسات زيربنايي  است.

پدافند غير عامل : به مجموعه اقداماتي اطلاق مي گردد كه مستلزم بكارگيري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن مي توان از وارد شدن خسارت مالي به تجهيزات و تاسيسات حياتي ، حساس و مهم نظامي و غير نظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممكن كاهش داد.

اقدامات انجام شده در شرکت شهرکهای صنعتی استان:

1 ـ ایجاد موانع و حصار و اطراف اتاقک چاه و تاسيسات جهت جلوگیری از تعرض افراد

2 ـ ضوابط و مقررات ساخت و ساز

3 ـ رعايت اصول و موارد ايمني

4ـ تجهيزات

5 ـ ايجاد و تجهيز ايستگاه هاي آتش نشاني

6 ـ ايجاد اتاق فكر

ادامه مطلب...

پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي حق بهره برداري از تأسيسات

 

بخشودگي قسمتي از هزينه هاي حق بهره برداري از تأسيسات براي واحدهاي كه زودتر از زمان پرداخت اقساط خود به بهره برداري مي رسند.

 

ماده 1- طرفهاي قرارداد تخصيص زمين براي توليد صنعتي كه پيش از موعد (بر اساس جدول زمانبندي طرح تائيد شده توسط مشاور معتمد شركت ويا سازمان ) به بهره برداري برسند؛ با رعايت شرايط ذيل متناسبا از زمان صدور پروانه بهره برداري و فعاليت مستمر، پس ا ز تائيد شرايط احراز توسط هيات مديره شركت مطابق فرمول مربوطه حداكثر از 30 % باقيمانده اقساط به عنوان تشويق بهره مند مي گردند.

ادامه مطلب...

 

 

شهرك/ناحيه

قيمت واگذاري در سال 1396

(ريال)

قيمت پايه پيشنهادي در سال 1397

(ريال)

نحوه دريافت پيشنهادي

بخش نقدي (درصد)

بخش تعهدي (درصد-تعداد اقساط)

شهركرد

630000

693000

30

الباقي طي 10 قسط مساوي سه ماهه

بروجن

610000

671000

30

الباقي طي 10 قسط مساوي سه ماهه

سامان 1

545000

599500

30

الباقي طي 10 قسط مساوي سه ماهه

سامان 2

520000

572000

30

الباقي طي 10 قسط مساوي سه ماهه

هفشجان

472500

519750

30

الباقي طي 10 قسط مساوي سه ماهه

گندمان

470000

517000

30

الباقي طي 10 قسط مساوي سه ماهه

كوهرنگ

788000

866800

30

الباقي طي 10 قسط مساوي سه ماهه

فرادنبه

485000

533500

30

الباقي طي 10 قسط مساوي سه ماهه

بن

390000

429000

30

الباقي طي 12 قسط مساوي سه ماهه

شوراب

440000

484000

30

الباقي طي 12 قسط مساوي سه ماهه

فرخشهر

450000

450000

25

الباقي طي 12 قسط مساوي سه ماهه

سفيد دشت

460000

460000

20

الباقي طي 12 قسط مساوي سه ماهه

تشنيز

400000

400000

15

الباقي طي 14 قسط مساوي سه ماهه

دستگرد امامزاده

400000

400000

15

الباقي طي 14 قسط مساوي سه ماهه

وردنجان

445000

445000

20

الباقي طي 14 قسط مساوي سه ماهه

جونقان

335000

335000

15

الباقي طي 16 قسط مساوي سه ماهه

بلداجي

360000

360000

20

الباقي طي 16 قسط مساوي سه ماهه

شهرك لردگان

252000

277200

25

الباقي طي 12 قسط مساوي سه ماهه

بهرام آباد

420000

420000

20

الباقي طي 16 قسط مساوي سه ماهه

دشت زرين

202500

202500

10

الباقي طي 16 قسط مساوي سه ماهه

ناحيه لردگان

380000

380000

15

الباقي طي 16 قسط مساوي سه ماهه

 

ادامه مطلب...
جدول اطلاعات شهركها و نواحي صنعتي مناطق كمتر توسعه يافته
رديف نام شهرستان نام شهرك/ناحيه صنعتي كاربري
1 كوهرنگ شهرك صنعتي كوهرنگ تخصصي بسته بندي آب معدني
2 كوهرنگ ناحيه صنعتي دشت زرين عمومي
3 لردگان شهرك صنعتي لردگان عمومي

 

ماده 132 قانون اصلاح موادی از مالیاتهای مستقیم :


در آمد مشمول مالیات ابزاری ناشی از فعالیتهای تولید و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی وخصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه ها ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فورش منعقد می شود, از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهارسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.

تبصره 1. فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و داریی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2. معافیتهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاهکیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود

ادامه مطلب...

در ماده 14 دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تأسیسات در شهرکها و نواحی صنعتی سال 87 آمده است که قیمت پایه حق بهره برداری برای مؤسسات مراکز آموزشی دولتی با تایید هیات مدیره استان رایگان و برای مراکز آموزشی غیردولتی با تایید هیات مدیره استان 5.5 تا 6 برابر حق بهره برداری صنعتی تعیین گردیده است.

همچنین بر اساس تفاهم نامه بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مقرر گردیده است، زمین به صورت رایگان جهت ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای تخصیص یابد منوط به آنکه ظرف مدت 2 سال پس از اولین تخصیص نسبت به ساخت اقدام نمایند. در غیر این صورت زمین موردنظر عودت داده خواهد شد. این موضوع در خصوص سایر موارد فوق نیز صادق می باشد

ادامه مطلب...

مدارک ارائه شده جهت ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی می بایست بر اساس آخرین ویرایش (سال 1392) ارائه گردد.

جهت دریافت فایل‌های مربوطه، به قسمت ضمائم مراجع فرمایید.(لینک زیر)

ادامه مطلب...

1 - تهيه زمين مناسب براي اجراي طرح هاي صنعتي با توجه به مكانيابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي و آخرين روشهاي شهرك سازي

2 - عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهاي متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب. برق، امور اراضي، ميراث فرهنگي، خاك شناسي، ثبت، راه ترابري و …

3 - مستثني بودن از قانون شهرداري ها

4 - ايجاد شرايط لازم به منظور هم افزايي صنايع مستقر در شهركها و نواحي صنعتي

5 - فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه ها و خوشه هاي مرتبط به يك صنعت در محدوده شهركها و نواحي صنعتي

6 - دسترسي آسان و سريع به امكاناتي از قبيل راه، آب، برق، گاز، فاضلاب صنعتي، مخابرات، اينترنت و…

7 - استفاده از خدمات نرم افزاري (مشاوره اي فني، مهندسي، مديريتي و…) در مراكز خدمات فناوري و كسب و كار

8 - ارائه خدمات رايگان در زمينة صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار واحدهاي صنعتي

9 - كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده

10 - امكان اجاره و خريد كارگاههاي كوچك آماده و پيش ساخته به منظور تسريع در بهره برداري و اشتغال زايي

11 - واگذاري اداره شركت ها و نواحي صنعتي به هيات امناي منتخب صاحبان صنايع

12 - پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي حق بهره برداري از تاسيسات

13 - پذيرش قراردادهاي مربوط به بهره برداري از زمين توسط بانكها به عنوان اسناد قابل قبول

14 - اعطاي تسهيلات مالي جهت ايجاد، توسعه و سرمايه در گردش طرحها و صنايع كوچك و متوسط و واحدهاي خدمات نرم افزاري و مشاوره اي

ادامه مطلب...

شهرك صنعتي دستگرد امام زاده

  نام شهرك  : دستگرد امام زاده    شهرستان : شهركرد
  آدرس : -

---------  فاصله ها- كيلومتر ----------------

  فاصله تا مركز استان :-   فاصله تا شهر : -
  فاصله تا فرودگاه :  -   فاصله تا گمرك :

---------  مساحت - هكتار -----------------

  مساحت كل :42    فاز عملياتي : 42
  فاز صنعتي : 32   متراژ واگذاري ( مستقر )2.03
  زمين قابل واگذاري :  29.97   مساحت فضاي سبز :

---------  آمار ها -------------------------

  واحد هاي به بهره برداري رسيده :  4    تعداد واحد هاي در حال ساخت : 2
  تعداد قراردادهاي بسته شده :9    تعداد اشتغال واحدهای بهره بردار:  24

--------- امكانات -------------------------

  آب :          دارد    برق :     دارد
  تلفن :       دارد    گاز :      -
  تصفیه خانه فاضلاب :    -   شبكه روشنايي :   -

----------  اطلاعات دفتر شهرك  ---------------

  تلفن :    دور نگار :
  كد پستي :     پست الكترونيك :
ادامه مطلب...

شهرك صنعتي لردگان

نام شهرك : لردگان شهرستان : لردگان
آدرس : لردگان شهرك صنعتي

فاصله ها- كيلومتر

فاصله تا مركز استان : 170 فاصله تا شهر : 2
فاصله تا فرودگاه : 175 فاصله تا گمرك : 165

مساحت - هكتار

مساحت كل :200 فاز عملياتي : 146
فاز صنعتي : 96.46 متراژ واگذاري ( مستقر ) : 35
زمين قابل واگذاري : 61.46 مساحت فضاي سبز :

آمار ها

تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده : 29 تعداد واحد هاي در حال ساخت : 33
تعداد قراردادهاي بسته شده : 81 تعداد اشتغال واحدهای بهره بردار: 341

امكانات

آب : دارد برق : دارد
تلفن : دارد گاز : دارد
تصفیه خانه فاضلاب : - شبكه رو شنايي : دارد

اطلاعات دفتر شهرك

تلفن : 2230-0382522 دور نگار : 2230-0382522
كد پستي : پست الكترونيك :
ادامه مطلب...

شهرك صنعتي ناغان

  نام شهرك  : ناغان    شهرستان : اردل
  آدرس : ناغان شهرك صنعتي

---------  فاصله ها- كيلومتر ----------------

  فاصله تا مركز استان :   فاصله تا شهر :  
  فاصله تا فرودگاه :     فاصله تا گمرك :

---------  مساحت - هكتار -----------------

  مساحت كل :30.5    فاز عملياتي : 30.5
  فاز صنعتي :  21.5   متراژ واگذاري ( مستقر )0
  زمين قابل واگذاري :  21.5   مساحت فضاي سبز :

---------  آمار ها -------------------------

  تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده :  0.0    تعداد واحد هاي در حال ساخت :  0.0
  تعداد قراردادهاي بسته شده : 0.0    تعداد اشتغال واحدهای بهره بردار :  0

--------- امكانات -------------------------

  آب :          دارد    برق :     دارد
  تلفن :       دارد    گاز :      -
  تصفیه خانه فاضلاب :    -   شبكه رو شنايي :   -

----------  اطلاعات دفتر شهرك  ---------------

  تلفن :    دور نگار :
  كد پستي :     پست الكترونيك :
ادامه مطلب...
صفحه1 از2

نظر سنجی

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
84
1378
3985
3985
10736
24385
703997

پیش بینی امروز
240


آی پی شما54.158.248.112