مراکز خدمات فناوری و کسب و کار


مرکز خدمات فناوری و کسب و کار چیست ؟
این مرکز سازمانی است حمایتی و تائید صلاحیت شده که بعنوان منبع رشد و تامین کسب و کار و نوآوری برای بنگاه های کوچک و متوسط مبتکر و کارآفرین عمل نموده و در توسعه اقتصادی محلی و منطقه ای مشارکت کرده و با خلق بنگاه های کوچک و متوسط مبتکر جدید و پروژه های ابتکاری در بنگاههای موجود ، طیف وسیعی از رهنمود های جامع را برای راهبری آنها ارائه می نماید.
این مراکز با هدف ارتقاء و بهینه سازی بنگاه های صنعتی و بهبود توان رقابتی آنها در بازارهای ملی و بین المللی ، همچنین ارتقاء فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای و بکارگیری صحیح توان خدمات فنی و مهندسی در حل مشکلات آنها فعالیت می نماید.
مراکز ارائه دهنده خدمات فناوری و کسب و کار در سطح جهانی با چه نام هایی شناخته می شوند؟
این مراکز در کشورهای مختلف متناسب با نوع خدماتی ( اصولاً خدمات تخصصی ) که ارائهمی کنند ، دارای نامهای متنوعی هستند.

برخی از اهم این نام ها عبارتند از :

-Business Development Services- BDS
-Cluster Services ( support ) Center (CSC )
-Business Innovation Center ( BIC )
-Business Incubation Center ( BIC )
-Business Incubator
-Small Business Development Service ( SBDS )
-Business Promotion and Service Center
-Small Business & Technology Development Center ( SBTDC )
-Technology Innovation Center ( TIC )
-Business Technology Center
-Plastic or wood & metal or … Technology Center
-Technology Center

 

خدمات توسعه کسب و کار ( Business Development Services- BDS ) شامل طیف وسیع و متنوعی از خدمات غیر مالی ( Non-Financial ) است که بمنظور بهبود عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط ، دستیابی به بازار و ارتقاء توان رقابتی این بنگاهها ارائه می گردد و این خدمات بر روی ویژگی های ساختاری SMEs تاثیر گذارده و آنها را رقابت پذیرتر می سازد و امروزه نقش و اهمیت خدمات کسب و کار (BDS ) در توسعه کمی و کیفی بنگاههای کوچک و متوسط در سطح جهان بخوبی شناخته شده و بعنوان ابزاری برای توسعه بنگاهها مورد توجه سیاستگزاران قرار گرفته است. رشد خدمات ارائه شده توسط مراکز خدمات کسب و کار در برخی کشورها از جمله کشورهای عضو OECD سالانه به حدود ده درصد بالغ می گردد. یکی از علل عمده چنین رشدی ، رشد تقاضای خدمات توسط بنگاههای کوچک و متوسط از یک سو و رشد عرضه خدمات توسط ارائه کنندگان خدمات توسعه کسب و کار ( BDS Providers ) از سوی دیگرمی باشد.
عوامل اصلی موفقیت این طرح در چیست ؟
موفقیت چنین طرح هایی در ایجاد گسترش بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی و ایجاد یک پیکربندی صنعتی در یک محیط ، نیاز به گذشت زمان با توجه به میزان انطباق پذیری با محیط پیرامونی و الزامات طرح دارد.
معهذا فاکتورهای اصل موفقیت طرح را می توان به شرح زیر ذکر کرد :

    پیوستگی ، تنوع و کیفیت ذینفعان ، میزان انگیزه آنها و مقررات حاکم بر منطقه استقرار طرح.
    حرفه ای بودن ، میزان تخصص افراد تشکیل دهنده هسته مرکزی راهبری طرح
    توانایی همکاری و تعامل موثر با سایر نقش آفرینان در بخش های خصوصی و عمومی


معیارهای موفقیت مراکز خدمات فناوری و کسب و کار چیست ؟
چهار معیاری که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت تحقق اهدافایجاد این مراکز مورد نظر قرارداده است عبارتند از :
بنگاه داری ( کسب و کار ) : بویژه در صنایع کوچک و متوسط بیش از گذشته بعنوان محرک اصلی برای توسعه محسوب شده و منبع اصلی اشتغال می باشد.
نوآوری : در همه زمینه ها تنها راه در پیش روی هر کس برای پیدا کردن بازار فروش بزرگتر ، وسعت بخشیدن به دیدگاهش برای عمل و افزایش رقابت می باشد. در نتیجه تعریف نوآوری از این دیدگاه عبارت از هر فرآیندی است که باعث افزایش آگاهی و قابلیت رقابتی صنایع می گردد.
شبکه سازی : در جهان امروز با پدیدار شدن مفهومی چون جهانی سازی ، زمانی که ارتباطات ، انتقال دانش و همکاری ، فاکتورهای کلیدی موفقیت محسوب می شوند ، شبکه های بین المللی بویژه در صنایع کوچک نقش حیاتی را ایفا می کنند. جهانی نمودن یک صنعت نه تنها به معنای دستیابی به بازار جهانی است بلکه به منظور یافتن صنایع مشابه جهت تبادل تجارب و اطلاعات در مقیاس جهانی نیز صورت می گیرد.
مراکز : مراکز با ایجاد ساختارهای از پیش تعیین شده ای که با گذشت زمان بدست آمده اند ، وظیفه به اشتراک گذاشتن اطلاعات ، ارزیابی سیستم ها و انتقال تجربیات به واحدهای نوپا را بر عهده دارند.
پوشش عملیاتی طرح به چه میزان است ؟
هدف از طرح فعالیت در نواحی بسیار نزدیک به محل استقرار آن یعنی نواحی ای است که منابع خود را از آنها تامین می کند ولی به هر صورت می تواند خدماتی را به خارج از این نواحی نیز ارائه دهد.
در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار چه واحدهایی مستقر می شوند ؟
واحدهای فناور مستقر در مرکز با توجه به اهداف و ماموریت مرکز از بین واحدهای مذکور با توجه به اساسنامه و مجوزهای قانونی شان در زمینه خدمات فناوری و کسب و کار ( مانند : بهینه سازی ، کیفیت و استاندارد ، تجهیزات و ماشین آلات ، بازار و فروش ، سرمایه گذاری ، مالی و حقوقی ، مدیریت ، آموزش تخصصی و عمومی ) فعالیت می نمایند و متقاضی استقرار در مرکز می باشند ، انتخاب می شوند.
در مراکز خدمات و فناوری و کسب و کار چه اقداماتی صورت می پذیرد ؟

1.کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه جهانی
2.سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناور به منظور کمک به رشد آنها
3.سازماندهی توانمندی ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای فناور
4.کمک در جهت دهی مراکز پژوهشی مرتبط با مرکز به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز واحدهای فناور
5.ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور
6.ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه در مرکز
7.ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در مرکز برای توسعه فناوری بنگاه های بومی
8.ایجاد بستر لازم برای فعالیت مشترک واحدهای فناور داخلی و خارجی با روش شبکه سازی آنها
9.تشویق پژوهش با هدف توسعه محصولات و فرآیندها متناسب با بازار
10.تشویق پژوهش با هدف دستیابی به فناوری های متناسب با بازار
11.کمک به ایجاد بنگاه های اقتصادی جدید

ویژگی های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار چیست ؟
    قابلیت دسترسی ساده به آن بصورت فیزیکی و مجازی
    دارای ساختار ستادی کوچک ولی توانمند و مدیریت با تجربه در راهبری امور فناوری
    دارای توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا
    دارای زیرساخت های تاسیساتی و ارتباطاتی مناسب
    دارای دسترسی مناسب از قبیل اتوبان ، فرودگاه ، راه آهن
    دارای معماری نوین ساختمانی و محیط آرام و دلپذیر
    گرایش به خودگردانی در نگهداری مرکز و پشتیبانی دولت در راهبری نرم افزاری

مراکز خدمات فناوری و کسب و کار از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

    دفاتر یا محل استقرار واحدهای فناور
    آمفی تئاتر
    سالن یا سالن های جلسات
    کتابخانه
    کلاس های آموزشی
    نهارخوری
    نمایشگاه
    واحد اداری ( مدیریت راهبری و مدیریت نگهداری مرکز )
    واحدهای خدماتی ( واحد تکثیر ، ماشین نویس و ... )

چه عواملی در انتخاب واحدهای فناور برای استقرار در مرکز مورد نظر می باشد و چگونه انتخاب صورت می پذیرد ؟
واحد فناور متقاضی برگه های درخواست استقرار و مشخصات کاری خود را تکمیل و به مرکز ارائه می دهد.
پس از ارزیابی کارشناسی مستندات مذکور با توجه به سوابق و توانمندی های واحد متقاضی و انطباق زمینه فعالیت آن با اهداف و ماموریت های مرکز ، مشروط به دارا بودن شرایط تعریف شده در طرح جامع مرکز با استقرار آن در مرکز موافقت می شود.
استقرار واحدهای فناور در عمل به چه صورت می باشد ؟
استقرار واحدهای فناور منتخب در مرکز بصورت استیجاری می باشد. اجاره بهای دفاتر در مرکز در هر سال بر اساس قیمت های مصوب توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان اعلام می شود.
مزایای استقرار در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار برای واحدهای فناور چیست ؟
جدای از برخورداری از مزیت های عام که به تبع استقرار در یک مجتمع سازمان یافته متکی به دانش عاید می شود ، واحدهای فناور مستقر در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از مزایای زیر برخوردار می باشند :

    معافیت از پرداخت تمام یا بخشی از اجاره بهای دفاتر ، مشروط به فعال بودن واحد بر اساس ارزیابی های ادواری
    تقدم در برخورداری از حمایت های مالی ، آموزش و فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
    برخورداری از مزایای قانونی شهرک های صنعتی ( مانند معافیت های مالیاتی و ... )
    قرار گرفتن در شبکه ملی انتقال فناوری و دسترسی به ظرفیت های آن در سطح ملی و بین المللی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در یکشنبه, 05 دی 1395 ساعت 13:41
  • اندازه قلم
محتوای بیشتر در این بخش: خوشه‌های صنعتی »

نظر سنجی

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
1198
1325
2523
2523
20479
29934
689355

پیش بینی امروز
1416


آی پی شما23.20.236.61